Im mồm và quỳ xuống, tao đang nghe nhạc

Cập nhật 5 tháng trước

Im mồm và quỳ xuống, tao đang nghe nhạc

Ghét nhất là đang nghe nhạc cũng bị làm phiền nữa.

#Meme hài