Jonouchi nắm tay cười đểu nói NHỜN

Cập nhật 4 tháng trước

Jonouchi nắm tay cười đểu nói NHỜN

Đừng có mà tiết chất nhờn với anh.

#Yu-Gi-Oh!