Kệ con mẹ đời, bố mày ăn bim bim

Cập nhật 1 tháng trước

Kệ con mẹ đời, bố mày ăn bim bim

Khi phốt hàng ngày xảy ra khắp nơi và bạn là người không thèm quan tâm đến chuyện thiên hạ.

#Meme hài