Kệ mẹ đời tôi ngồi đếm cát

Cập nhật 16 ngày trước

Kệ mẹ đời tôi ngồi đếm cát

Cái meme này khó hiểu quá, ai giải thích dùm được khum?

#Meme hoạt hình