Kèo thơm thì bình đẳng, kèo thối thì đấy là việc của đàn ông

Cập nhật 5 tháng trước

Kèo thơm thì bình đẳng, kèo thối thì đấy là việc của đàn ông

Đã nói đúng còn cố mà nói to làm gì thế không biết?

#Comment dạo