KH - KHỚP VL

Cập nhật 2 tháng trước

KH - KHỚP VL

Bậc thầy chơi chữ tại hạ xin phép được cúi đầu bái phục.

#Meme chơi chữ