Khá Bảnh nói đánh chết cha bọn mày bây giờ

Cập nhật 5 tháng trước

Khá Bảnh nói đánh chết cha bọn mày bây giờ

Đừng có mà nhờn với anh vừa xưa giờ anh chưa ngán ai bao giờ.

#Khá Bảnh