Khách hàng mà anh nói có phải chính anh?

Cập nhật 5 tháng trước

Khách hàng mà anh nói có phải chính anh?

Thôi anh đừng có mà bịa đặt nữa đi nha.

#Meme hài