Khi mày thấy người yêu mày đang đùa giỡn với đứa khác

Cập nhật 12 ngày trước

Khi mày thấy người yêu mày đang đùa giỡn với đứa khác

Chú mèo với khuôn mặt bực tức và khó chịu.

#Meme mèo