Khi một streamer đang livestream đọc comment hoặc tin nhắn của bạn lên

Cập nhật 12 ngày trước

Khi một streamer đang livestream đọc comment hoặc tin nhắn của bạn lên

Cảm giác lúc đấy thật sự tự hào.

#Meme streamer