Khi một streamer đọc tên của bạn lên lúc đang livestream

Cập nhật 16 ngày trước

Khi một streamer đọc tên của bạn lên lúc đang livestream

À thì ra streamer biết tôi.

#Meme streamer