Khó để diễn tả thành lời thế nhở

Cập nhật 1 tháng trước

Khó để diễn tả thành lời thế nhở

Comment ảnh meme này khi bạn thấy status của ai đó rất khắm.

#Meme hài