Không biết nên bày ra vẻ mặt gì

Cập nhật 2 tháng trước

Không biết nên bày ra vẻ mặt gì

Không có mặt mũi rõ ràng vì không biết trưng ra bộ mặt như thế nào nữa.

#Meme hài