Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cứt, ăn đầu buoi thôi bạn ơi

Cập nhật 2 tháng trước

Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cứt, ăn đầu buoi thôi bạn ơi

Lời thầy Huấn truyền cấm có sai.

#Huấn Hoa Hồng #Meme gấu trúc