Không thấy tài năng gì, không thấy gì đặc biệt ngoài cặp vếu và nét mặt đại trà

Cập nhật 3 tháng trước

Không thấy tài năng gì, không thấy gì đặc biệt ngoài cặp vếu và nét mặt đại trà

Cứ mỗi lần thấy có một hot girl nào đó nổi tiếng trên mạng là y như rằng.

#Comment dạo