Không tự cảm tấy phi lý sao?

Cập nhật 8 ngày trước

Không tự cảm tấy phi lý sao?

Riêng tao tao thấy phi lý lắm rồi đó nha.

#Meme gấu trúc