Khuôn mặt có chữ đm còn chờ gì nữa

Cập nhật 2 tháng trước

Khuôn mặt có chữ đm còn chờ gì nữa

Comment để khuyên ai đó nên hành động ngay và luôn.

#Meme hài