Kiếm sĩ nằm vật ra thôi để tao chết luôn cho rồi

Cập nhật 1 tháng trước

Kiếm sĩ nằm vật ra thôi để tao chết luôn cho rồi

Chứ cái tầm này thì không thiết tha gì cuộc sống nữa.

#Kiếm hiệp