Kiên định, có niềm tin với DN, quyết tâm không bán

Cập nhật 1 tháng trước

Kiên định, có niềm tin với DN, quyết tâm không bán

Còn tôi thì bán không kịp.

#Chứng khoán