Kinh nghiệm của tao là trừ khi mất kiểm soát, nếu vẫn kiểm soát được thì không đôi co với mấy con đàn bà

Cập nhật 3 tháng trước

Kinh nghiệm của tao là trừ khi mất kiểm soát, nếu vẫn kiểm soát được thì không đôi co với mấy con đàn bà

Vì hiếm con nào tự nhận mình sai lắm, bọn nó cứ nghĩ rằng thật sự tưởng thành rồi, nói thì sâu sắc triết lý nhưng có biết cái đầu buoi gì đâu.

#Comment dạo