Là bài 3 bích - tôi có ba bích xin nhường tôi húp trước

Cập nhật 14 ngày trước

Là bài 3 bích - tôi có ba bích xin nhường tôi húp trước

Ưu tiên 3 bích đi trước nên được húp trước là đúng rồi.

#Meme hài