Lá bài ma thuật bánh mì chuyển ngữ

Cập nhật 2 tháng trước

Lá bài ma thuật bánh mì chuyển ngữ

Lá bài thay thế Doraemon đưa cho người sở hữu bánh mì chuyển ngữ để có thể hiểu được tiếng sủa và tiếng gáy của trẻ trâu.

#Thẻ bài ma thuật