Lá bài ma thuật phản đòn

Cập nhật 2 tháng trước

Lá bài ma thuật phản đòn

Làm câu nói của đối phương bị gậy ông đập lưng ông.

#Thẻ bài ma thuật