Lá bài ma thuật Thần Tokuda

Cập nhật 1 tháng trước

Lá bài ma thuật Thần Tokuda

Khi thần Tokuda xuất hiện, tất cả kẻ địch đều khiếp sợ mà giao ra link.

#Thẻ bài ma thuật #Tokuda