Lá bài ma thuật THẰNG BẠN

Cập nhật 2 tháng trước

Lá bài ma thuật THẰNG BẠN

Khi kích hoạt mọi kèo thối của bạn đều trở thành của thằng bạn, bạn không liên quan đến quả kèo thối kia.

#Thẻ bài ma thuật

Meme cùng chủ đề
Xem thêm