Là một con người có não tôi xin từ chối việc yêu đương

Cập nhật 3 tháng trước

Là một con người có não tôi xin từ chối việc yêu đương

Người yêu đương thường mất não, úng não hoặc không có não?

#Trích dẫn hay