Làm đường nữa đi bạn - thôi mai còn phải đi làm

Cập nhật 2 tháng trước

Làm đường nữa đi bạn - thôi mai còn phải đi làm

Kẻ ít thôi mai còn đi làm.

#Tôn Ngộ Không #Meme Tây Du Ký