Làm việc bằng cái đầu thì chân tay đỡ vất vả

Cập nhật 4 tháng trước

Làm việc bằng cái đầu thì chân tay đỡ vất vả

Anh da đen đội bao tải nặng trên đầu thay vì đẩy bằng xe rùa - best IQ - làm việc bằng cái đầu meme.

#Meme hài