Làm việc phải biết dùng cái đầu thì tay chân mới nhẹ đi được

Cập nhật 2 tháng trước

Làm việc phải biết dùng cái đầu thì tay chân mới nhẹ đi được

Làm việc bằng đầu. Lấy đầu đội bao tải, tay chân đẩy xe rùa.

#Anh da đen