Lần đầu có đau không em yêu? À quên mất, úi chà đau quá.

Cập nhật 14 ngày trước

Lần đầu có đau không em yêu? À quên mất, úi chà đau quá.

- Có đau không, em yêu - Không đau ạ - Ơ, đây là lần đầu của em mà? - À quên mất. Úi chà, đau quá, ư ư... ảnh chế lần đầu giả vờ đau

#Meme hài