Lau nước mắt đứng dậy đi bạn nhé, hạnh phúc nào mà chẳng có thương đau

Cập nhật 2 tháng trước

Lau nước mắt đứng dậy đi bạn nhé, hạnh phúc nào mà chẳng có thương đau

Một cái ảnh comment chất cho những status buồn của bạn bè.

#Meme hài