Lau nước mắt nói chút tổn thương này có xá là gì chứ

Cập nhật 3 tháng trước

Lau nước mắt nói chút tổn thương này có xá là gì chứ

Khi bạn đã trải qua trăm nghìn nỗi đau khác to lớn hơn.

#Meme hài