Lấy khăn lau mồ hôi bằng rất nhiều tay

Cập nhật 4 tháng trước

Lấy khăn lau mồ hôi bằng rất nhiều tay

Cảm giác rất đáng sợ so với những chuyện gì vừa xảy ra.

#Meme hài