Lấy não của mình ra khỏi đầu bỏ vào thùng rác

Cập nhật 3 tháng trước

Lấy não của mình ra khỏi đầu bỏ vào thùng rác

Đã đến lúc tôi không còn tin tưởng vào bộ não của mình nữa rồi.

#Meme hoạt hình