Leonardo DiCaprio tay cầm ly rượu miệng cười nham nhở

Cập nhật 9 ngày trước

Leonardo DiCaprio tay cầm ly rượu miệng cười nham nhở

Cảm giác như kiểu biết người khác nói xạo nhưng vẫn cố tình nghe. Meme người đàn ông (diễn viên) cầm ly rượu cười nham nhở khinh bỉ

#Leonardo DiCaprio #Meme phim