Lêu lêu mấy đứa có gấu trung thu phải đi chơi không được ở nhà

Cập nhật 2 tháng trước

Lêu lêu mấy đứa có gấu trung thu phải đi chơi không được ở nhà

Lêu lêu lêu trung thu tui được ở nhà không phải đi chở gấu đi chơi nè, huhuhu.

#Meme trung thu