Loại người như anh chỉ có đi tù thôi - Gia Cát Lái

Cập nhật 2 tháng trước

Loại người như anh chỉ có đi tù thôi - Gia Cát Lái

Đi tù đi xe chở phạm nhân đang đứng sẵn ngoài cổng kìa!

#Gia Cát Lượng