Logo chương trình Vì bạn Ngu Lôn

Cập nhật 4 tháng trước

Logo chương trình Vì bạn Ngu Lôn

Cho nên chẳng có thể có 1 ai xứng đáng hơn bạn được cả.

#Gameshow