Logo MU có ý nghĩa hình như lại thua

Cập nhật 1 tháng trước

Logo MU có ý nghĩa hình như lại thua

Thua rồi thì vào hang mà gáy với nhau thôi.

#Meme bóng đá