Lời như thế mà anh cũng nói ra được

Cập nhật 12 ngày trước

Lời như thế mà anh cũng nói ra được

Sao lại có thể thiếu suy nghĩ trước khi nói vậy chứ?

#Meme gấu trúc