Lời nói đùa của bạn như đang chà đạp lên tôi

Cập nhật 4 tháng trước

Lời nói đùa của bạn như đang chà đạp lên tôi

Làm ơn đi đừng nói đùa nữa tôi vui lắm.

#Meme hài