Mặc kệ sự đời, bố mày ăn cơm

Cập nhật 2 tháng trước

Mặc kệ sự đời, bố mày ăn cơm

Việc nào ra việc đấy, trời đánh tránh miếng cơm.

#Meme hài