Man Utd bật chế độ vào hang và tắt chế độ cà khịa

Cập nhật 16 ngày trước

Man Utd bật chế độ vào hang và tắt chế độ cà khịa

Meme nên dùng mỗi khi MU đá thua.

#Meme bóng đá