Mark xoăn nói bố mày tạo ra facebook để cho chúng mày đăng cái lon này à?

Cập nhật 3 tháng trước

Mark xoăn nói bố mày tạo ra facebook để cho chúng mày đăng cái lon này à?

Bớt đăng mấy cái nhảm nhí lại đi trước khi bị ban.

#Mark Zuckerberg

Meme cùng chủ đề
Xem thêm