Mark Zuckerberg cầm súng nói xoá ngay (delete this)

Cập nhật 1 tháng trước

Mark Zuckerberg cầm súng nói xoá ngay (delete this)

Xoá ngay trước khi bị pay acc.

#Mark Zuckerberg