Mặt ăn ngu nhưng ku anh bự

Cập nhật 3 ngày trước

Mặt ăn ngu nhưng ku anh bự

Lời Lưu Bị nói chuẩn không cần chỉnh.

#Lil Bei - Lưu Bị

Meme cùng chủ đề
Xem thêm