Mắt thâm quầng nói tau mợt nhưng tau không nói

Cập nhật 2 tháng trước

Mắt thâm quầng nói tau mợt nhưng tau không nói

Vì nói ra cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu?

#Meme hài