Mày câm mẹ mồm vào, tao đang nung lon (nướng lon)

Cập nhật 4 tháng trước

Mày câm mẹ mồm vào, tao đang nung lon (nướng lon)

Đang nướng lon nha, mọi người đừng có mà hiểu nhầm.

#Meme hài