Mày là thằng óc chó - chó vàng chỉ tay vào mặt

Cập nhật 8 tháng trước

Mày là thằng óc chó - chó vàng chỉ tay vào mặt

Để một con chó chửi thì không còn gì nhục nhã hơn.

#Meme chó