Mày tin loz mày móp như cái thau này không?

Cập nhật 13 ngày trước

Mày tin loz mày móp như cái thau này không?

Mày tin lon mày móp như cái thau này không? Cho nên tốt nhất nên im mồm lại ngay từ khi tao comment ảnh này. meme cầm thau méo

#Cô Minh Hiếu